Dataskydd

Behandling av personuppgifter och användning av cookies

Information om hur Allbygg i Höganäs behandlar personuppgifter och använder cookies

Allbygg i Höganäs är personuppgiftsansvarig
När du besöker Allbygg i Höganäs AB:s webbplats, använder webbplatsens tjänster eller kommunicerar med oss via e-post tillhandahåller du Allbygg vissa personuppgifter. Sådana uppgifter kan samlas in i samband med att du uttrycker intresse för våra produkter och tjänster, eller med hjälp av cookies som inhämtar uppgifter om ditt beteende och din användning av vår webbplats.

Denna informationstext beskriver hur och varför Allbygg behandlar dina personuppgifter som insamlas genom din användning av webbplatsen eller när du kommunicerar med oss via e-post, vilka rättigheter du har samt vilka cookies som används och varför. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, personnummer men även IP-adress m.m.

Om specifik information lämnas eller om samtycke efterfrågas gäller detta i tillägg till, och med företräde framför, denna allmänna informationstext.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Allbygg i Höganäs AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter som insamlas via vår webbplats och via e-post, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Att Allbygg i Höganäs är personuppgiftsansvarigt innebär att bolaget bestämmer över ändamål (d.v.s. varför uppgifterna ska behandlas) och medel (d.v.s. hur uppgifterna ska behandlas) för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför och ansvarar för att säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Allbygg använder Google Analytics för de ändamål som anges nedan. Uppgifter som samlas in via Google Analytics, inklusive uppgifter om din IP-adress, behandlas dock även av Google. Allbygg ansvarar enbart för de behandlingar Allbygg utför och är således inte personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Google utför. Du kan läsa om hur Google använder cookies och behandlar insamlad data och hur du kan kontrollera informationen som sänds till Google här »

Hur samlas dina personuppgifter in?
Dina uppgifter, såsom uppgifter om namn och kontaktuppgifter, samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen och tillhandahåller oss uppgifter, när du fyller i ett kontaktformulär eller när du kommunicerar med oss via e-post. För att kunna fylla i ett kontaktformulär eller kommunicera med oss via e-post är det obligatoriskt att tillhandahålla oss vissa uppgifter.

Allbygg kan även komma att samla in personuppgifter på våra webbplatser, såsom uppgift om IP-adress och användarbeteende/mönster när du använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du skrollar och navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies längre ner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att säkerställa en effektiv och säker användning av webbplatsen och optimera/förbättra användarupplevelsen av webbplatsen;
 • för att analysera statistik och användarbeteenden/mönster på webbplatsen;
 • kontakta och kommunicera med dig om du kontaktar oss via vår webbplats, via e-post eller via vår samarbetspartners webbplatser;
 • och för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen och göra anpassningar efter användarnas önskemål.

Behandlingarna enligt punkterna ovan utförs då de är nödvändiga för Allbyggs berättigade intressen som nämnts ovan, däribland Allbyggs berättigade intresse för vidareutveckling av webbplatsen. Om inte annat anges är den rättsliga grunden för dessa behandlingar således intresseavvägning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Allbygg sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller vad som krävs enligt lag.

När du kommunicerar med oss via e-post sparar vi som huvudregel dina personuppgifter under den tid du har en pågående relation med oss samt två år därefter.

Allbygg kan vidare spara dina personuppgifter under en längre tid för att fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsligt anspråk, eller om vi har rättslig skyldighet att göra det. Exempelvis sparar vi alla uppgifter som avser räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078), vilket medför en lagringstid om sju (7) år.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Du har rätt att få information om huruvida Allbygg behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
 • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.
 • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
 • Om du anser att Allbygg behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.se 
 • Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till Allbygg enligt ovan ska du ställa en egenhändigt undertecknad begäran till oss enligt kontaktuppgifterna som anges längst ner på sidan.

Om cookies
Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies.

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker Allbyggs webbplats och gör det möjligt för Allbygg att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på Allbyggs webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies längre ner.

Vilka cookies använder vi och varför?
Allbygg använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare.

Hur kan du begränsa eller radera cookies?
Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här .

För att få full tillgång till Allbyggs produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer således inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver behöva att manuellt ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om cookies, eller om du vill utöva dina rättigheter som har angetts ovan du välkommen att kontakta oss.

Allbygg i Höganäs AB, organisationsnummer 556710-4384
Verkstadsgatan 2B, 263 39 Höganäs
E-post: [email protected]