Kvarteret Konen

Nybyggnad för företag med flera behov

Väldesignat kontor och lager

 

Kvarteret Konen har gestaltats helt efter företagets, Holmströms Rörs, behov. Det består av en nybyggnad av både ett kontor och ett lager i ett plan.

Läs mer om andra kommersiella projekt som Allbygg byggt.

Läs mer om företaget Holmströms rör som beställde uppdraget av Allbygg.

PROJEKT:

Kv. Konen, Helsingborg

TYP AV ENTREPRENAD: totalentreprenad

ENTREPRENADSTORLEK: 10 Mkr

TOTAL YTA: 985 kvadratmeter

GENOMFÖRANDETID: 2012