Lägenheter i Lund

Naturnära enplanslägenheter som hyresrätter

Hyresrätter i ett plan

 

Allbygg har uppfört fyra byggnader i ett plan innehållande 16 lägenheter med separata entréer och trädgårdstäppor. Husen har uppförts i trä med fasader i puts och trä. I området finns gemensamma parkeringsplatser för de boende.

 Läs mer om bostäderna hos Tornahem

 

PROJEKT:

Kv. Soldaten 13 i Lund

TYP AV ENTREPRENAD: totalentreprenad

ENTREPRENADSTORLEK: knappt 20 Mkr

TOTAL YTA: 1 150 kvadratmeter

GENOMFÖRANDETID: 2016-2017