Med utsikt över Kullaberg

Nytt bostadshus i centrala Höganäs 

Flerbostadshus för en aktiv livsstil

 

Allbygg har uppfört ett flerbostadshus i sex våningar med fina detaljer utöver tillgänglighetskraven. De boende har tillgång till gemensamhetslokaler för att skapa en god sammanhållning och en aktiv livsstil.

Byggnaden är placerad på en fastighet som tidigare innehöll en bilverkstad, vilket innebar en hel del saneringsarbete innan den nya byggnaden kunde uppföras.

PROJEKT:

Kv. Lugnet i Höganäs

TYP AV ENTREPRENAD: totalentreprenad

ENTREPRENADSTORLEK: ca 50 Mkr

TOTAL YTA: 3 800 kvadratmeter

GENOMFÖRANDETID: 2016-2017