Bostäder med utsikt över Öresund

Bostäder, kontor och butiker i centrala Helsingborg

En levande stadsdel

 

Allbygg har uppfört en fastighet med tredimensionell fastighetsbildning tillsammans med ett hotell i ett sammanhållet kvarter på söder i Helsingborg. De nya byggnaderna ingår i ett stadsutvecklingsprojekt för att förnya och levandegöra de södra delarna av staden och knyta samman området med Campus Helsingborg.

På de översta sex våningarna i byggnaden finns 78 lägenheter, under dem ca 5 000 kvadratmeter kontor och ca 700 kvadratmeter lokaler. Utmaningen i byggprojektet har varit att bygga en byggnad som skulle vara flexibel i planlösningen för kontorsplanen och samtidigt ha en annan indelning/bärning från bostadsvåningarna ovanför.

Läs mer om bostäderna och lokalerna i kvarteret Scala

Allbygg har byggt kvarteret Scala i Helsingborg

PROJEKT:

Kv. Scala, Helsingborg

TYP AV ENTREPRENAD: totalentreprenad

ENTREPRENADSTORLEK: drygt 200 Mkr

TOTAL YTA: 13 600 kvadratmeter

GENOMFÖRANDETID: 2015-2018