Om Allbygg

Allbygg i Höganäs är ett byggbolag som erbjuder entreprenader för både bostäder och lokaler, nya hus för människor att bo, arbeta och leva i.  

VI FÖRVERKLIGAR NYA MILJÖER!

Mission

Vi förverkligar nya byggnader och miljöer som bidrar till stadsmiljön och samhällets utveckling.

Affärsidé

Allbygg bygger bostäder och lokaler för kommersiell verksamhet. Vi vänder oss huvudsakligen till kunder i Skåne, med höga ambitioner rörande kvalitet, hållbarhet och arkitektur.

Läs mer om Allbyggs ledning.

Det löser vi!

Allbygg är ett byggbolag med en värderingsdriven företagskultur som uppmuntrar till ansvarstagande för teamets insats. Vi uppfyller kundernas förväntningar och bygger framgång tillsammans. Medarbetarna får ta för sig, lära sig mer och öka sin kompetens i det dagliga arbetet. På så sätt underlättar vi byggprocessen och genererar mer arbetsglädje.

Läs mer om hur det är att jobba på Allbygg. 

Allbygg är ett byggbolag som bygger för framtiden

Vi på Allbygg bidrar till utvecklingen av hållbarhetsarbetet i branschen. Vi genomför åtgärder för att exempelvis minska materialåtgången, välja hållbara material och nyttja byggmetoder som sparar energi – tillsammans med våra kunder. På så sätt kan negativ miljöpåverkan reduceras.

På Allbygg vill vi planera, genomföra och följa upp byggprojekten på ett ansvarsfullt sätt som bidrar till ett mer hållbart samhälle där människor lever, utvecklas och mår bra.