World Trade Center i Malmö

Kontor och kontorshotell, butiker och restauranger

Allbygg har byggt World Trade Center Malmö

 

Fastigheten har projekterats med hållbarhet i fokus, och har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Malmö stad uppmärksammade arbetet och belönade den med Malmö Stads hållbarhetspris Gröna Lansen.

World Trade Center Jungmansgatan är ett av tre WTC-kontor i Västra Hamnen i Malmö. Bottenplan inrymmer lokaler för restaurang, salladsbar, bank, bageri och frisör samt en konferenslokal för större sällskap.

På övriga våningsplan finns kontor och kontorshotell samt en konferensdel.

Byggnaden har av hållbarhetssynpunkt bland annat uppförts med dubbelglasfasader, utformade efter aktuell forskning.

Läs mer om World Trade Centers verksamhet.

Allbygg har också uppfört en filial till World Trade Center i Helsingborg.

PROJEKT:

WORLD TRADE CENTER JUNGMANSGATAN, MALMÖ

TYP AV ENTREPRENAD: delad entreprenad

ENTREPRENADSTORLEK: ca 200 Mkr 

TOTAL YTA: 15 700 kvadratmeter

GENOMFÖRANDETID: 2006-2008