Bostäder med utsikt över Öresund

107 bostadsrätter och 47 hyresrätter på bästa läget vid havet

Nya attraktiva bostäder i city

 

Allbygg har uppfört 155 nya bostäder, alldeles vid kajkanten, mitt i Helsingborg. Två tredjedelar utgör bostadsrätter och en tredjedel hyreslägenheter. Genom det nya bostadskvarteret Sea U byggs de centrala delarna samman från Norra Hamnen och Dunkers kulturhus till hotell- och kongressanläggningen vid Hamntorget.

Bostäderna är fördelade i fyra huskroppar med lokaler i bottenvåningarna och ett gemensamt parkeringsgarage i källarplan.

PROJEKT:

Kv. Sea U, Helsingborg

Fyra huskroppar i 5-10 våningar med:

107 bostadsrätter, 1 gästlägenhet

47 hyresrätter

Verksamhetslokaler i bottenvåningarna

Garage

TYP AV ENTREPRENAD: totalentreprenad

ENTREPRENADSTORLEK: ca 400 Mkr

TOTAL YTA: ca 27 000 kvadratmeter inkl källarplan med garage, förråd m m

GENOMFÖRANDETID: 2016-2019

<