Ledningen på Allbygg

Allbygg leds genom en platt organisation 

 

 

ALLBYGG DELEGERAR ANSVAR I STORA BYGGPROJEKT

Genom att införa korta beslutsvägar och delegera ansvaret i den platta organisationen kan Allbygg ta sig an stora byggprojekt. Det är också enkelt för de ca 45 medarbetarna att kontakta ledningen, som utgörs av Jeanna Nylander samt grundaren av företaget Bengt Bengtsson.

JEANNA NYLANDER VD / CEO

[email protected]
073 644 59 28

BENGT BENGTSSON VICE VD & DELÄGARE

[email protected]
0733-81 34 70

Byggverksamheten i byggkoncernen Allbygg i Höganäs bedrivs främst i Skåne. Företaget  grundades 2006 och huvudkontoret finns i Höganäs. I koncernen ingår ett par dotterbolag; Tjörröds byggmaskiner och Allbygg småhus i Sverige.

Läs mer om Allbyggs sätt att jobba på.

Midroc-koncernen är sedan 2016 delägare i Allbygg.

Läs mer om Midrocs verksamhet.

Korta fakta

Verksamhet: Byggentreprenader
Omsättning: ca 300 miljoner kronor årligen
Antal medarbetare: ca 45
Huvudkontor: Höganäs
Antal genomförda byggprojekt: drygt 30 st
Ägare: Bengt Bengtsson, Pål Bengtsson samt Midroc