Jobba med oss

Allbyggs företagskultur präglas av prestigelöshet och familjekänsla

VILL DU BYGGA FRAMTIDEN MED OSS?

På Allbygg ser vi det som en förmån att få förverkliga nya byggprojekt

Vi känner en stolthet över att skapa nya byggnader tillsammans, hus som blir fina tillskott till stadsmiljön. Vi bygger fastigheter som bidrar med nya funktioner i staden, och som vi gärna visar och berättar om för familj, släkt och vänner.

Vi lär oss nytt i alla byggprojekt

Allbyggs medarbetare har tillsammans flera hundra års erfarenhet av att driva ett bygge. Från första kalkylen till erfarenhetsåterföringen efteråt. Oavsett om det gäller bostäder, kontor, hotell, lagerlokaler eller något annat. Och vi fyller på erfarenheterna hela tiden. Varje byggprojekt innebär nya utmaningar som kräver nya lösningar. På så sätt lär vi oss hela tiden något nytt.

 Lediga jobb på Allbygg

Kontakta oss för att få veta mer om vilka lediga jobb som finns på Allbygg.

 

 

En fastlagd byggprocess skapar trygghet

Varje byggprojekt är unikt, med olika utformningar och tusentals detaljer att ta hänsyn till. Då är det tryggt att veta att vi har utformat Allbyggs byggprocess för att säkerställa leverans av hög kvalitet och i rätt tid.

För att styra ett byggprojekt mot uppsatta mål behövs en genomarbetad byggkalkyl. Den första kalkylen baseras på erhållet underlag, offerter och erfarenhet och den upprättas inför offertgivning. När Allbygg har fått uppdraget och projekterat byggprojektet, upprättas en ny kalkyl, en s k  produktionskalkyl. På så sätt får vi grepp om hur stora resurser vi ska tillsätta, hur vi ska etablera arbetsplatsen, vilka materialinköp vi ska göra och hur vi ska tajma leveranserna. Det underlättar också övrig detalj- och tidsplanering. Dessutom utgör den nya kalkylen en intern kvalitetssäkring.

Vi vill ha tät dialog med kunderna

På Allbygg strävar vi efter en enkel och tät dialog med våra kunder. Våra medarbetare har mandat att lösa frågor efterhand som de uppstår, vilket leder till att ett starkt förtroende byggs upp mellan oss och våra kunder. Kundernas projektansvariga upplever att vi har kontroll över processen, och hjälper oss med information och beslut i tid så att vi kan följa tidplanen.

Läs mer om ett par av Allbyggs kunder: Granitor och Lyckos.

 

 

På Allbygg känner medarbetarna ägarna, och beslutsvägarna är både korta och snabba. Bröderna Pål Bengtsson och Bengt Bengtsson, som utgör ledningen på Allbygg, underlättar det dagliga arbetet genom att vara tillgängliga för organisationen.

Medarbetarna får ta ansvar – och ta för sig

Kärnan i Allbyggs verksamhet är engagerade och erfarna medarbetare som tar chansen att utvecklas när möjligheterna uppstår.

– Vi vill gärna lyfta fram den enskilde medarbetaren och se att han eller hon utvecklas efter sin egen potential, berättar Pål Bengtsson, VD.

Genom att ta för sig och jobba självständigt få var och en bidra på sitt sätt till företagets framgång. Det innebär samtidigt att många tar ansvar för sina egna och lagets arbetsuppgifter och därigenom breddar sin roll för att allt ska fungera optimalt. På så sätt skapar vi resultaten tillsammans!

Läs mer om Allbyggs ledning.

Kontakta oss på Allbygg.